Oturum Aç

DUYURULAR

21.03.2018 tarihli ve 7103 Sayılı Kanun hk. (ÖTV Teşviki Sağlayan Kanun)

11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50) yayımlanmıştır.

Bu tebliğler gereğince hurdaya çıkarma ya da ihraç sebebiyle araç tescil kayıtlarının kapatılması işlemleri noterler tarafından yapılacaktır.

​Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Türkiye Noterler Birliği