Elektronik Ortamda Araç Satış Bilgilendirme Köşesi
 • 2. El Araç Satış, Devir ve Tescil İşlemleri Nasıl Yapılacaktır
  ​31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20. maddesinin (d) ve (e) bentlerini değiştiren 5942 sayılı Kanun’un birinci maddesi gereğince , tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri 01.05.2010 tarihinden itibaren , satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaya başlanacaktır.​​​
 • Noterliğe gelmeden önce yapılacak kontroller nelerdir?
  ​Noterlikte yapılacak kontrollerin ardından satışın yapılması ile birlikte tescil işlemi de yapılacağından Satışa ve Tescil işlemine engel olacak tüm eksikliklerin tamamlanması gerekir. Bu yüzden Noterliğe gelmeden önce aşağıdaki kontrolleri yapmanız işleminizin hızlı ve kolay yapılması için önemlidir.​

  Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Cezası Kontrolü
  Aracın vergi ya da trafik cezası borcu bulunması satışına engel bir durumdur. Satışın yapılabilmesi için eskiden istenen MTV İlişik Kesme Belgesine (Borcu Yoktur Yazısı) elektronik sistemde gerek bulunmamaktadır. Ancak Noterler satış işlemi sırasında sadece araca ait vergi borcunun olup olmadığını sistemden görebilirler. Borcun nereden kaynaklandığı ve tutarı konusunda bilgi sistem tarafından verilmediği için ayrıntılı bilgi vatandaşa verilemez.Bu sebeple; buraya tıklayarak aracın vergi ya da ceza borcu olup olmadığını kontrol ediniz. Araca ait vergi borcunun olması durumunda satışın hemen yapılabilmesi için ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden ya da elektronik ortamda işlem yapan anlaşmalı banka veya vergi dairelerinden yapılması işleminizi hızlandıracaktır.
  Muayene Sorgulama
  Muayenenin olmaması satışa ve tescile engel bir durumdur.Bu nedenle Noterliğe gelmeden önce araç muayenesi durumunu TÜVTURK sisteminden kontrol ediniz. (muayene bilgilerinizi buraya tıklayarak da TÜVTURK sitesinden kontrol edebilirsiniz). Bu sistem dışında yapılan muayeneleri ve faturalı araç alımlarında geçerli olan ilk muayene geçerlilik sürelerini aracın trafik belgesi üzerinden kontrol ediniz. Not: Trafikten çekmeli araçların satışında muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.
  Zorunlu Trafik Sigortası Kontrolü
  Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa ve tescile engel bir durum değildir. Ancak aracın sigortasının olmaması durumunda alıcı sigortasız aracı trafiğe çıkarmak ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üzerine almış olacaktır. Bu yüzden alıcı, aldığı aracın sigortasını sigorta poliçesi üzerinden ya da buraya tıklayarak kontrol edebilir. Satın alınan aracın eski Zorunlu Trafik Sigortası 10 gün geçerlidir.Alıcının, satın aldığı arac için 10 gün içerisinde zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. Trafikten çekmeli araçların satışında muayene ve sigorta kontrolü zorunluluğu yoktur.
  Adres kayıt sisteminde sorgulama
  1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hem araç satış sözleşmesinde kullanılacak adres hem de Tescil Belgesinin postalanacağı adres Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sisteminden elektronik ortamda alınacağından tarafların adreslerinin bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu yüzden; TC Kimlik No Doğrulamaadresinden sisteme kayıtlı olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Adres sistemde kayıtlı değil ise ilçe nüfus müdürlüklerinden işletilmelidir​
  ​​
 • Satış, devir ve tescil için gerekli belgeler nelerdir?
  Tescil Belgesi (Ruhsat) veya Tescile İlişkin Geçici Belge
  Bu belge satışın yapılması durumunda Noter tarafından alınarak iptal edilir. İptal edilen tescil belgesi noter yetkilisi tarafından dosyasında muhafaza edilmek üzere alınacaktır. 
  Tescil belgesinin kayıp olması durumunda satışın yapılabilmesi için kayıp bildirimin Trafik Tescil Kuruluşlarına yapılmış olması gerekmektedir. Sistem üzerinde zayi beyanı görülmediği taktirde noter yetkilisi belgesiz satış yapmayacaktır. . Trafik Şubeleri tarafından verilecek yeni tescil belgesinin bedeli de Noter yetkilisi tarafından bu işlem ile birlikte alınacaktır.
  Trafik Belgesi
  Noter yetkilisi tarafından kontrol edilen bu belgenin yapılan satış türüne göre iptal edilmesi gereken durumlar olabilecektir. İptal edilen trafik belgesi noter yetkilisi tarafından dosyasında muhafaza edilmek üzere alınacaktır. Trafik Şubeleri tarafından verilecek yeni belgenin tahsilatı da Noter yetkilisi tarafından bu işlem ile birlikte yapılır.
  T.C.Kimlik Numarası
  Satış işlemleri sırasında ilgilelerin T.C. Kimlik numaralarının olması zorunludur.
  Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Avukat Kimliği, Pasaport)
  İşlemin yapılabilmesi için alıcılar ve satıcıların geçerli bir kimlik belgesi olması zorunludur. Her durumda KPS sorgusu ile karşılaştırma yapılacağından, işlemin hızlandırılması açısından nüfus cüzdanı ile gelinmesi tavsiye edilir.
  İşlem Vekaleten yapılacak ise vekaletnameler
  Vekaleten işlem yapılması durumunda vekaletnamelerin ibrazı zorunludur
  Firma için vergi numarası
  Tüzel kişiliklerin araç satış ve devri sırasında vergi numaralarının bulunması zorunludur
  Yabancılar için vergi numarası
  İşlemi yapan taraflardan yabancı uyruklu olanlar var ise ve bu kişiler için Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerli bir T.C. kimlik numarası yok ise bu kişilere ait vergi numarası kullanılır.
  Firmalar için imza sirküleri
  İşlemi yapan tarafların tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri (gerekirse ticaret sicil gazetesi) ile firma yetkili ya da vekilinin geçerli bir kimlik ve T.C. Kimlik numarası işlem sırasında zorunludur.
  Satış türlerine göre istenebilecek diğer belgeler
  Satın alınan araç Ambulans ise Ambulans/Sağlık Aracı uygunluk belgesi ile Tahditli plakalı (Taksi, minibüs, dolmuş, servis aracı...) araçlarda Belediyece düzenlenmiş tahsis belgesi noter yetkilisi tarafından istenebilecektir.
  Plakanın gerekli olduğu durumlar.
  1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren il değişikliklerinden kaynaklanan plaka değişiklik işlemleri kaldırılmıştır. Satış ve devir işlemi yapılırken sadece aşağıdaki durumlarda plakalar noter yetkilisi tarafından alınarak imha edilecektir. 
  İmha işlemini noterlerin yapacağı durumlar şöyle sıralanabilir; 
  · Yurtdışına çıkarma amaçlı araç satışlarında. (Araç daha önceden trafikten çekilmiş ise zaten plakası yoktur)
  · Resmi plakalı (siyah üzerine beyaz yazı) bir aracın satıldığı durumlarda. (Araç yine resmi olan bir kuruma satılıyor ise plakası alınmaz)
  · Diplomatik plakalı(CC, CD, CG, CM) ya da Yabancı plakalı (MA-MZ) araçların Türk vatandaşlarına satılması durumunda. Bu durumlarda satış ve devir işlemi için notere gidilirken araç plakalarının tümünün yanınızda bulunması gerekir.
 • İş makinalaraının satışı nasıl yapılır?
  ​İş makinelerinin satış ve devirleri ise araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterler tarafından yapılır.Satışa veya devir işlemine ilişkin belgenin bir sureti üç iş günü içerisinde tescilini yapan ilgili  kuruluşa gönderilir.​
 • Satış, devir ve tescil işlemini kısıtlayıcı durumlar nelerdir?
  Aşağıdaki durumlarda araçların belirtilen eksiklikleri tamamlanmadan satış ve devir işlemi gerçekleştirilemez.
  Araç sicil bilgilerindeki satışa engel ya da tescile engel zorunlu alanlardaki eksik bilgi veya hata olması durumu.
  Bu durumda noterliklerde işlemin elektronik ortamda yapılabilmesi için eksik bilgilerin tamamlatılması gerekmektedir. Bu işlem hem teknik verileri içerdiğinden hem de aracın fiziksel dosyasının Trafik Tescil bürolarının arşivlerinde olmasından dolayı ilgili trafik tescil şubelerinde yaptırılır.
  Araç sicil bilgilerinden sahiplik bilgisinin anlaşılamaması
  Satıcıya ilişkin Kimlik Paylaşım Sistemi bilgisi ile tescil kayıtlarındaki satıcı bilgileri arasında uyumsuzluk var ise, işlem güvenliği açısından satışın gerçekleştirilmesi sakıncalıdır. Noter yetkilisinin gerek görmesi durumunda tescil kayıtlarındaki satıcı bilgilerinin güncellenmesi için ilgili trafik tescil şubelerine yönlendirilir.
  Araç Bilgilerindeki Kısıtlayıcı Durumların Olması
  Araç sicil bilgilerinde aracın durumu aktif ya da trafikten çekme dışında bir bilgi içeriyorsa aracın satışı noterler tarafından yapılamaz. Durumun düzeltilmesi için ilgili trafik tescil şubelerine yönlendirilir.
  Sistemde Araç bilgilerine ulaşılamaması durumunda
  Sahte ya da hatalı belge, sahte ya da hatalı plaka ya da aracın özellikle eski olması durumunda operatör hatasından kaynaklanabilecek sorunlar nedeni ile bu durumla karşılaşılabilir.
  Trafikten Men edilmiş ve Sicilinde çalıntı beyanı bulunan araçlar
  Yukarıdaki durumlarda satıcının ilgili Trafik Tescil Bürosuna başvurması gerekmektedir. İlgili sorunlar için noterden herhangi bir belge verilmez. İlgili trafik tescil şubesine giderek ayrıntılı bilgi edinebilir. Herhangi bir neden ile büroya gitmiş iseniz tekrar zaman kaybını engellemek için diğer bilgilerin de tam olduğundan emin olunuz. Bu sebeple aracın sahibi ve varsa diğer hissedarları ile büroya gitmeye özen gösteriniz.
  Aracın üzerinde satış ve devri kısıtlayıcı hak mahrumiyeti varsa
  Bu durumdaki araçlar için her bir hak mahrumiyeti ile ilgili muvafakatlar ilgili kurumlarca işletilmelidir. 
  Rehin işlemlerine muvafakat rehni koyan kurum tarafından verilir. (Örneğin banka) Haciz için muvafakat ise ilgili icra dairesi tarafından verilebilir. 
  Sistemin devreye alınması sırasında geçici süre ile otomatik işlenemeyen hak mahrumiyetleri ya da sicili sırasında Tescil memuru tarafından eklenen mahrumiyetler (örneğin engelli araçlarında) Trafik tescil bürolarında işletilmelidir.
  Araç üzerinde İcra Satış Şerhi varsa
  İcra satış şerhi bulunan araçların satışı noterlikler tarafından yapılamaz. Bu işlem Trafik Tescil Bürosu tarafından yapılabilir.
  Maliye borcu varsa
  Trafik cezası ya da vergi borcu olan araçlar satılamaz. Detaylı bilgi için tıklayın
  ​​
 • Noterliklerde yapılacak işlemler nelerdir?
  Gerekli belgelerin kontrolü  
  Gerekli tüm belgeler noter tarafından kontrol edilir, eksiklik ya da hata olması durumunda tamamlatılmak üzere taraflara bilgi verilir. Eksik belge ile işlem yapılamaz.
  Alıcı ve satıcıların kimlik ve hukuki ehliyetlerinin kontrolü.  
  Alıcı ve satıcıların kimlikleri Kimlik Paylaşım Sisteminden sorgulanır. Hukuki ehliyetleri ise noterlik mevzuatı gereği sorgulanarak işleme devam kararı noter yetkilisi veya noter tarafından verilir.
  Aracın satış devir ve tesciline engel bir durumu olup olmadığının kontrolü  
  Verilen bilgilere göre araç sicil bilgilerine elektronik ortamda ulaşılarak satış, devir ve tesciline engel bir durum olup olmadığı noter yetkilisi tarafından kontrol edilir. Sorun olması durumunda satıcı ya da alıcı ilgili birimlere yönlendirilir. Bilgi güvenliği ve mahrumiyeti açısından sorgulama için plaka haricinde araç tescil belgesine de ihtiyaç vardır. Her türlü araç sorgulaması elektronik olarak kayıt altına alındığından satış ve devir amacı dışına sorgulama yapılamaz. Bu yüzden bilgi almak amaçlı noterliklerde işlem yaptırılamaz.
  Satış sözleşmesinin hazırlanması  
  Kontrollerin ardından satış ve devir sözleşmesi noter yetkilisi tarafından elektronik ortamdaki bilgiler esas alınarak hazırlanır. Araç bilgilerine, Kimlik Paylaşım Sistemi bilgilerine, Adres Kayıt Sistemi bilgilerine noter tarafından müdahale imkanı yoktur. Sözleşme üç nüsha halinde hazırlanır.
  Tarafların ve noterin sözleşmeyi imzalaması  
  Sözleşme taraflarca okunarak imzalanır. Ardından noter tarafından imzalanarak satış işlemine geçirilir.
  Satışın ve aynı anda tescil işleminin yapılması  
  Satışın tamamlanabilmesi sözleşmeye ait tüm bilgilerin elektronik ortamda sicile gönderilmesi ve satışa engel bir durumun elektronik olarak kontrolünün yapılmasına gerek vardır. Bu nedenle hazırlanan sözleşme ile birlikte noterliklerde bulunan vezneye gelinir. Yapılan işlemin vergi, harç, belge ücretleri ve noter ücreti hesaplanarak alınır, hemen ardından elektronik ortamda satış onayı alınarak tahsilat makbuzu kesilir ve sicile bildirim yapılır. Bu aşamada elektronik ortamda yeni sahipler adına tescil işlemi yapılmış olur. Bu işlem sırasında alışılagelmiş noterlik işlemlerinden farklı olarak işlem birkaç dakika sürebilir. Çünkü bu süre içerisinde hem sözleşme bilgileri gönderilmiş, hem satılabilirlik kontrolü yapılmış, hem satış onayı alınmış, hem sicile yeni tescil işlemi yapılmış, hem hesaplama işlemi yapılmış hem de ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılmıştır. Bu sayede noterden çıktıktan sonra ilgili Trafik Tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Elektronik ortamda kesinti yaşanması durumunda bir süre sonra bu işlemler tekrarlanarak denenebilir. Elektronik ortam dışında satış söz konusu olmadığında iletişimin sağlanamadığı durumlarda satış yapılamaz.
  Yeni sahipler adına düzenlenmiş tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenmesi  
  1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yapılan satışlarda Trafik Tescil bürolarına gidilmeyeceğinden işleme ait tescil belgeleri daha sonradan adrese postalanacaktır. Bu yüzden satış ve sicili takiben bir (1) ay geçerli olacak olan Tescile İlişkin Geçici Belge işlemin yapıldığı noter yetkilisi tarafından iki nüsha şeklinde A4 kağıdına düzenlenerek noter ve alıcı tarafından imzalanır. Nüshalardan biri noterlikte muhafaza edilmek üzere dosyasına konur, diğeri ise alıcıya teslim edilir. Alıcıların birden fazla olması durumunda ek nüsha verilmez, ancak ilgililerin istemesi halinde geciçi tescil belgesinin örneği 'Örnek Onay Ücreti' ödenerek alınabilir. Bu belge bir ay boyunca tescil belgesi yerine kullanılabilir.
  Gerekli belgelerin alınması  
  Her türlü satış ve devir işleminde eski tescil belgesi noter tarafından alınarak iptal edilir. Ayrıca gerekli durumlarda Trafik belgesinin iptali, araç plakasının imhası yapılır. 
  İşleme dayanak olan vekaletname, imza sirküleri, tahsis belgesi gibi belgelerin örnekleri alınarak işleme eklenir.
  Varsa seferberlik görev emrinin alıcıya tebliğ edilmesi  
  Satılan aracın üzerinde kayıtlı sefer görev emri bulunması durumunda satıcının bu belgeyi de göstermesi zorunludur. Bu durumda sefer görev emri noter tarafından alıcıya tebliğ edilerek bir örneği noterliğin bulunduğu ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne noter tarafından posta ile gönderilecektir. Bu durumdaki satış işlemlerinde posta ücreti de tahsil edilecektir.​
 • Noterden çıktıktan sonra yapılacak işlemler nelerdir?
  ​Satılan aracın üzerinde kayıtlı sefer görev emri bulunması durumunda satıcının bu belgeyi de göstermesi zorunludur. Bu durumda sefer görev emri noter tarafından alıcıya tebliğ edilerek bir örneği noterliğin bulunduğu ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne  noter tarafından posta ile gönderilecektir. Bu durumdaki satış işlemlerinde posta ücreti de tahsil edilecektir. ​
 • Noter satış işlemi yapıldıktan sonra trafik tescil bürosuna gidilecek durumlar nedir?
  ​Aracın satış şekillerine göre gerekli durumlarda Noterde satış yapıldıktan sonra Trafik Tescil bürolarına gidilmesi gerekebilir. Bu konuda yönlendirmeler noter yetkilisi tarafından da yapılacaktır. Tescil bürosuna gidilecek olması tescilin yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak büroya gidilmesi gereken durumlarda gitmez iseniz trafiğe çıkmanızda sakınca olabilir. Ayrıca bu durumlarda tescil belgesinin adresinize postalanması işlemi yapılmaz. Genel olarak,
  . Engelli araçlarının satış ve devir işlemlerinde,
  . Sağlık araçlarının yine sağlık aracı olarak kullanımı dışındaki uygulamalarda,
  . Trafikten çekilmiş araçların satış ve devrinde,
  . Diplomatik araçların satılmasında yada alınan aracın diplomatik araç yapılmak istenmesinde,
  . Yabancılara ait araçların bir Türk vatandaşına satılmasında,
  . Türk vatandaşlarına ait araçların yabancılara satılmasında,
  . Resmi plakalı araçların resmi plakalı olarak satılması dışında satışa konu olmasında İlgili Trafik Tescil Bürolarına gitmek gereklidir.​​
 • Noterde satışı yaptım tescile gitmeme gerek var mı?
  Noterlikte yapılan satış ve devir işlemi sırasında araca ait yeni tescil bilgisi otomatik olarak yapılmış olur. Tescil belgesini kendiniz almak istemezseniz normal şartlarda trafik tescil bürosuna gitmenize gerek yoktur. Tescil bürosuna hangi durumlarda gidilmesi gerektiği konusunda Hangi durumlarda trafik tescil bürolarına gidilir bölümüne bakınız. ​
 • Tescile ilişkin geçici belge nedir?
  1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren tescil işlemi satışı takiben elektronik ortamda hemen yapılacağından tescil belgesi kayıtlı adresinize postalanacaktır. Bu süre içerisinde bir ay süre ile geçerli bir belge noter tarafından işlemi takiben düzenlenip bir nüshası alıcıya verilecektir. Bu belge A4 kağıdına yazılmış noter onayı bulunan bir belge olacaktır. ​
 • Tescil belgemi nasıl alırım?
  Tescil belgesinin trafik tescil bürosuna giderek basılacağı durumları noter tarafından belirtilecektir. Bunun dışındaki tüm satış işlemlerinde tescil belgesini isterseniz 15 gün içerisinde ilgili tescil bürosundan (Tescile ilişkin geçici belgede belirtilmiştir) alabilirsiniz. Eğer bu süre içerisinde almaz iseniz Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresinize postalanacaktır. Tescile ilişkin geçici belge bir ay geçerlidir.​
 • Satış yapıldı bilgilerim ne zaman sicile kaydolur?

  Satış ve devir işlemi yapıldığı anda sicil kaydı yapılır. İşlem sonucunda verilen Tescile ilişkin geçici belge yeni sicil kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır. ​

 • Tescil belgemi (Ruhsat) kaybettim satış yapabilir miyim?

  Evet, tescil belgenizi kaybetmeniz durumunda belge zayi bildirimini trafik tescil bürosuna yapmış iseniz yeni tescil belgesi çıkartmadan satış yapabilirsiniz. Ancak bu bildirimin tescil bürosuna yapılması şarttır. Noterlerde yapılan bildirimler kabul edilmez. ​

 • Tescil belgemde satılamaz (Haciz, rehin) şerhi var aracımı satabilir miyim?
  Eğer haciz ya da rehine neden olan şerhler için muvafakat var ise, Muvafakatlı satış işlemi yapabilirsiniz. İşlemin elektronik olarak yapılabilmesi için muvafakatların da elektronik ortamda işlenmiş olması gerekmektedir. Muvafakatı işlenmeyen kısıtlamalar için trafik tescil bürosuna başvurabilirsiniz. Muvafakat girişleri noterler tarafından yapılamaz. ​
 • Bankaya kredi borcumu ödedim borcun bitme yazısını aldım bununla satış yapabilir miyim?

  ​1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bu tür işlemler belge üzerinden yapılmayacaktır. Rehnin ya da haczin kaldırıldığına dair işlem elektronik ortamda yapılmamış ise satış yapamazsınız.​

 • Trafik belgesini de yenilemek istiyorum. Noterlerden yapabilir miyim?

  ​Hayır, yapılan satış işlemin türüne göre trafik belgesi değişmesi gerektiği durumlar haricinde trafik belgesini yenilemek isterseniz trafik tescil bürolarına gitmeniz gerekmektedir​

 • Noterliklerin çalışma saatleri nedir?

  ​Noterlik dairelerinde günlük çalışma saatleri, bulundukları yerlerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlamaktadır. Bitiş saatleri ise her yıl noter odaları tarafından belirlenmektedir. Bu da resmi dairelerle aynı saatte veya en çok bir saat sonra olabilir.​

 • Aracımı hangi noterde satabilirim?

  Elektronik ortamda araç satışlarını Türkiye’deki tüm 1, 2 ve 3. sınıf noterliklerde yapabilirsiniz. Geçici Noter sıfatı ile yerel adliyelerde görev yapan 4. Sınıf Noterliklerde elektronik ortamda araç satış işlemi yapılmayacaktır. ​

 • Satış işlemi ne kadar sürer?

  ​Normal şartlarda satış işleminin en uzun aşaması sözleşmenin hazırlanma aşamasıdır. İşleminize başlandıktan sonra yaklaşık 15-20 dk. içinde satış, devir ve tescil işlemi tamamlanır. İşlem elektronik ortamda yapılacağından Noterlikler ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) ya da TNB ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki iletişim kesintileri durumunda işlem yapılamaz. ​

 • Satış işlemim yarım kaldı ne yapabilirim?

  İşleminiz tahakkuk aşamasına gelmeden önce yarım kaldı ise sicil kayıtları halen değiştirilmediğinden satış işlemi gerçekleşmez. Bu durumda araç satış işlemine yeniden başlanabilir. Satış işlemi araç teknik veya araç sahibi bilgileri eksikliklerinden dolayı satılamıyor ise satışa engel durumun kaldırılması için satıcı Trafik Tescil Bürosuna yönlendirilir. Tahakkuk aşamasında işleminiz kesintiye uğradıysa Noter veya noter yetkilisi size yapabilecekleriniz konusunda yardımcı olacaktır. Tescile ilişkin geçici belgenin düzenlenerek örneğinin size verilmiş olması işlemin tamamlandığı anlamına gelir.​

 • Satışa engel bir durum olup olmadığını noterde öğrenebilir miyim?

  Evet öğrenilebilir, ancak satış işlemine başlandıktan sonra öğrenilen bilgiler yeni bir araç satış işlemi başlattığından tarafların hazır bulunması zorunludur. Bu bilgileri notere gelmeden önce öğrenilmesi noterlikteki işlemleriniz hızlandıracaktır. İşlem satış amaçlı başlatıldığı için satışa engel bir durum olmaması durumunda yeni alıcı adına tescil işleminin satış sırasında yapılacağını unutmayınız.​

 • Aracın tesciline engel bir durum var, satış sözleşmesini noterlikte yapıp Tescil bürosuna giderek işlemlerime devam edebilir miyim?
  Hayır, 1 Mayıs 2010 tarihi itibari ile eski sistemde satış sözleşmesi geçerli değildir.​
 • Satışı yaptım ama tescil belgesi adresime gelmedi ne yapabilirim?
  Tescil belgesinin basılması için trafik tescil bürosuna gitmeniz gereken işlem türlerinden birisini yapmış olabilirsiniz. Bunun için Hangi durumlarda trafik tescil bürolarına gidilirbaşlığındaki bilgilerini inceleyiniz. Eğer bu durumlardan birisi değil ise ilgili trafik tescil bürosuna müracat ediniz. Postalanacak olan adresin Adres Kayıt Sistemi'ne kayıtlı adresiniz olacağını unutmayınız.​
 • Araca ait motorlu taşıtlar vergisi ya da trafik cezası borcum var ne yapabilirim?
  Borcunuzu ödemeden satış yapamazsınız bunun için; Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Cezası Kontrolü bölümüne gidiniz.
 • Vergi ve trafik cezamı ödedim ancak sistemde ödemem gözükmüyor ne yapabilirim?
  Ödeme işlemini online olmayan bir birimden yapmış olabilirsiniz. Ödeme bilgileri kayıtlara geçmeden satış yapamazsınız. Ödeme kağıdı yada borcu yoktur yazısı ile noter satışı yapılamaz. Lütfen bu belgeler ile notere gitmeyiniz. ​
 • Muayene tarihi geçmiş ne yapabilirim?
  Satış ve devir işlemine engeldir. Muayene işlemi tamamlanana kadar satış ve devir işlemi yapılamaz. ​
 • Zorunlu trafik sigortası yapılmamış, ne yapabilirim?
  Satış, devir ve tescil işlemine engel değildir. Ancak trafiğe çıkmaya engel bir durumdur, yasal ve mali yükümlülükler alıcıya geçer, satış işlemi sırasında noter alıcıyı bu konuda uyarır, uyarı ayrıca satış sözleşmesine de işlenir. Satın aldığınız aracın geçerli sigortasının olması durumunda 10 gün içinde yeni alıcı adına sigorta yaptırmak zorunludur. ​
 • İşlem yapmak istediğim Noterlikte Emniyet genel müdürlüğü ile elektronik iletişim kurulamaması nedeni ile satış yapamayacaklarını söylediler, ne yapabilirim?
  İlgili noterlikte sorunun sadece kendi sistemlerinde olduğu bilgisini alırsanız başka bir noterlikten satış ve devir işlemini yaptırabilirsiniz. Sorun Türkiye Noterler Birliği, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Türk Telekom İletişim Alt Yapısı çalışmlarından dolayı kaynaklanıyor ise satış yapmanız mümkün değildir. Bu durum muhtemelen geçici bir süre alacaktır. Geniş çaplı ya da programlı kesintiler yaşanırsa Ana Sayfamızda bilgilendirme duyuruları yapılacaktır. ​
 • Alacağım aracı özürlü aracı yapacağım, ne yapmalıyım?
  Aracın satış, devir ve tescil işlemlerini noterlikte tamamladıktan sonra gerekli tadilat işlemlerini yerine getirdikten sonra ilgili trafik tescil kurumuna gitmeniz gerekmektedir. Tescil belgeniz adresinize postalanmayacaktır. Noterlikte düzenlenen Tescile ilişkin geçici belgenin süresinin bir ay olduğunu unutmayınız!​
 • Almak istediğim araç daha önceden özürlü aracı olarak tescil edilmiş, ne yapmalıyım?
  Aracın satış, devir ve tescil işlemlerini noterlikte tamamladıktan sonra gerekli tadilat işlemlerini yerine getirdikten sonra ilgili trafik tescil kurumuna gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca aracın üzerinde başka mali yükümlülükler varsa bunları da yerine getirmelisiniz. Tescil belgeniz adresinize postalanmayacaktır. Noterlikte düzenlenen Tescile ilişkin geçici belgenin süresinin bir ay olduğunu unutmayınız!​
 • Almak istediğim araç trafikten çekme olarak tescil edilmiş, ne yapacağım?
  Aracın satış, devir ve tescil işlemlerini noterlikte tamamladıktan sonra eğer trafiğe çıkarmayı düşünüyorsanız muayene ve sigorta işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili tescil kurumuna giderek Tescil belgesini almalısınız. Tescil belgeniz adresinize postalanmayacaktır. Noterlikte düzenlenen Tescile ilişkin geçici belgenin süresinin bir ay olduğunu unutmayınız! Eğer aracı trafiğe çıkartmayacaksanız bu işlemlere gerek yoktur, tescil belgeniz adresinize postalanacaktır. İşlemin doğru yapılabilmesi için bu tür araçlarda hangi amaçla satın aldığınızı noterlikte beyan etmeyi unutmayınız!​
 • Tahditli Plakalı (taksi, minibüs, dolmuş, servis aracı) aracımı satmak istiyorum, ne yapmalıyım?
  Aracınızı tahditli (plakalı) olarak satmak istiyorsanız; satış, devir ve tescil işlemlerini noterliklerde yapabilirsiniz. Ancak satışın yapılabilmesi için Tahsis belgesini de satış evraklarına eklemeyi unutmayınız. Aracınızı plaka hariç satmak istiyorsanız; öncelikle ilgili trafik tescil kuruluşlarından aracınızı normal tescilli hale getirmeniz gerekmektedir. Tahditli plakalı araçlar plakaları ile birlikte başka bir ilde tescil edilemez!​
 • Tahditli Plakamı satmak istiyorum, ne yapmalıyım?
  Plaka satışları, bu kanun kapsamına girmez. Daha önceden uygulandığı şekilde devam edecektir.​
 • Aracıma ait hissemin tamamını ya da bir kısmını satmak istiyorum, ne yapmalıyım?
  Aracınız hisseli tescil edilmiş ise kendinize ait olan hissenin tamamını ya da bir kısmını satabilirsiniz. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için araç tescil kaydınızda tüm hissedarların hisse oranlarının ve T.C. Kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Hisse oranları daha önceden dosya üzerinden takip edildiğinden aracınızın son tescili 1 Mayıs 2010 tarihinden önce yapılmış ise hisse oranlarını işletmek üzere ilgili trafik tescil bürosuna gitmelisiniz. Bilgiler tamamlandıktan sonra satış yapılabilir. Ancak satış için tescil belgesinin teslim edileceğini ve satış sonucunda yine bir tane Tescil belgesi basılacağını unutmayınız​
 • Miras yolu ile kalan aracımı satmak istiyorum
  Bunun için öncelikle verasetin neyse trafik tescil bürosunda kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Varisler birden fazla kişi ise hisse oranlarını da işlettirmeyi unutmayınız. Bu aşamadan sonra ister tüm sahipler isterse hissedarların bir kısmı kendilerine ait olan payların satışını yapabilirler. Ancak satış için tescil belgesinin teslim edileceğini ve satış sonucunda yine bir tane Tescil belgesi basılacağını unutmayınız.​
 • Kimlik bilgilerimdeki düzeltmeyi ya da adresimi Nüfus müdürlüğünden kaydettirdim ama noterlikte işlemimi yapamıyorum, ne yapmalıyım?
  Nüfus müdürlüklerinde yapılan değişiklikler takiben ilgili değişiklik paylaşım sistemine belirli aralıklar ile güncellenmektedir. Güncelleme yapılmadan işlem yapamazsınız, bu durumda bir süre sonra tekrar deneyiniz. İlgili güncellemelerin sisteme işlenip işlenmediğini internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Kontrol için Notere gelmeden önce yapılacak kontroller bölümüne gidebilirsiniz. ​
 • Sistemde muayenem yok ama evrakta var, ne yapmalıyım?
  Muayene bilgisinin TÜVTURK sistemi üzerinden elektronik ortama işletilmesi gerekmektedir.​
 • Özel plakalı aracımı elektronik ortamda noterlikte satabilir miyim?
  Özel plakalı araçların satışından önce normal plakaya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Öncelikle aracınızı trafik tescil bürolarında normal plakaya tescil ettirmeli daha sonra noterlikten normal şekilde satışını yapmalısınız. ​