ARAÇ SİCİL ve TESCİL SİSTEMİ (ARTES)

01.05.2010 tarihinde uygulamaya alınan “Tescili Yapılmış Araçların (2.El) Noterliklerde Satış ve Devri Projesi” ile başlayan araç satış işlemleri 01.02.2018 tarihi itibari ile bir aracın yaşam döngüsünde yapılan tüm işlemlerin noterlikler üzerinden yapılabilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmış, “Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES)” olarak adlandırılmıştır.

Bu yaşam döngüsü, aracın doğumu (ilk tescili), aracın teknik değişiklikleri (tadilat), araç üzerinde diğer kurumların haklarının takip edilmesi (hak mahrumiyetleri, rehin, haciz vs), aracın el değiştirmesi (devir, satış) ve aracın ölümüdür ( hurda vs.).

Proje ile tüm bu yaşam döngüsü işlemlerinin vatandaş açısından hızlı, güvenli, yaygın noterlik ağı ve tek nokta üzerinden yapılması hedeflenmiştir.

Proje iki alt modül ile birlikte geliştirilmektedir;

Bayi Modülü : Bayi, üretici ve ithalatçıların kullandığı tescil uygulamasıdır. Bu modül ile vatandaşlarımız birinci el araç alım işlemlerini otomobil bayileri üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde yapması ve aynı zamanda bilgilerin Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri (TNBBS) arşivinde kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

ARTES : Noterliklerin kullandığı araç tescil ve sicil uygulamasıdır. Bu modül ile vatandaşlarımız noterlikler üzerinden araç tescil ve sicil işlemlerini yaptırabilmektedir.

Araç Tescil ve Sicil İşlemlerinin Türkiye Noterler Birliği bünyesinde noterliklere devri 4 aşamalı olarak planlanmıştır.

 1. Aşama 12 Kasım 2017 tarihinde uygulamaya alınmış, bu aşamada Bayi Modülü entegrasyonları tamamlanmıştır.

 2. Aşama 01.02.2018 tarihinde uygulama alınmış, bu aşamada ilk tescil işlemi, ikinci el satış ve devir işlemlerinde tescil belgesi basımı noterliklerde yapılmaya başlanmıştır.

 3. Aşama kendi içinde üç aşamaya ayrılmış olup, ilk aşaması 12.02.2018 tarihinde uygulamaya alınarak, bayiler tarafından yapılan ilk tescil işlemlerine ait tescil belgelerinin noterliklerde basılması sağlanmıştır. 09.04.2018 tarihinde uygulamaya alınan İkinci aşamada Tadilat/Montaj ve Diğer Değişiklik işlemlerinin noterliklerde yapılması sağlanmıştır. Son aşama olan üçüncü aşamada ise Hurdaya Ayırma ve Trafikten Çekme işlemleri noterliklerde yapılmaya başlanacaktır.

 4. Aşama için 20.08.2018 tarihi planlanmış olup, bu aşamada Emniyet Genel Müdürlüğü ile veri devrinin tamamlanması işlemleri sonuçlandırılacaktır.

ARTES projesi ile entegre çalışan kurumlar şu şekildedir;

 • Emniyet Genel Müdürlü

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 • Gelir İdaresi Başkanlığı

 • Ulaştırma Bakanlığı

 • Sigortalar Birliği

 • Adalet Bakanlığı

 • Bankalar

 • Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Çevre Bakanlığı

Ayrıntılı bilgi için ARTES Portal sayfasına buradan erişebilirsiniz.