TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ

Birlik Başkanının görevleri Noterlik Kanunu’nda gösterilmiş olup şunlardır:

  •  Birliği, mahkemeler ile diğer merciler önünde ve protokolde temsil etmek, dilek ve sunuşl​arda bulunmak,

  •  Birlik Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanına başkanlık etmek, gündemlerini hazırlatmak ve kararlarını yürütmek,

  •  Noterlik Kanunu’nun 172’nci maddesine göre verilecek yetki dairesinde Birlik adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelerde bulunmak, Birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

  •  Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak, yürütm​ek, bunların toplantılarına katılmak, çalışmalarında dilek ve sunuşlarda bulunmak,

  •  Kanun, yönetmelik ve kurumlarca verilen diğer görevleri yapmaktır.​​