Araç Tescilinde Yeni Dönem

07.01.2017

Araç Tescilinde Yeni Dönem

İçişleri Bakanlığı ile bir süredir yapılan görüşmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ile tam bir uyum içerisinde yürütülen projelendirme çalışmalarında, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulacak sistem üzerinden noterlikler tarafından yapılması amaçlanıyordu.

6 Ocak 2017 Cuma akşam saat 21.00 itibarı ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na eklenen    ek madde ile proje hayata geçirilmiştir.

Buna göre;

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek.

Buna göre; araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı Türkiye Noterler Birliği bünyesinde tutulacak, yönetimi ve güvenliği Birliğimizce sağlanacak. Veri tabanında yer alan bilgiler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacak.

Araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Araç tescil işlemlerine yönelik bu yeni uygulamanın hem vatandaşlarımıza hem de noterlik camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. 


×