TARES Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

13.01.2017

TARES Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

​1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve bu Kanun doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimi ve gözetimi altında Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulan Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES) ile ilgili 12 Ocak 2017 günü Türkiye Noterler Birliği'nde ilgili kurumlara bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri ve bazı avukatlık bürolarından temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri Ayhan TOSUN yaptı. Ayhan TOSUN konuşmasında TARES ile ilgili mevzuat ve TARES  işlem süreci ile ilgili bilgiler ve verilecek noterlik hizmetlerine değindi.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin SUYABATMAZ, Genel Sekreter Ayhan TOSUN, Başkan Danışmanı Filiz DALKILIÇ, Mali Danışman Aydın KAHRAMAN, Yazılım Birim Şefi Şafak OCAK, Hukuki Danışman Yardımcısı Burcu ÇOŞKUN, Avukat Koray ÖZARSLAN ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mücahit ARVAZ'ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda Rehin Sicili Sözleşmelerinin sistem üzerinden hazırlanış süreci ve ilgili Kanunun getirdiği yenilikler ile ilgili detaylı bilgi verildi.  Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, bu toplantıların daha sonra planlanacak tarihlerde devam edeceğinin bildirilmesiyle oturum sona erdi.  

×