Gümrük ve Ticaret Bakanı TÜFENKCİ, Taşınır Rehni Sicil Sistemi'ni (TARES) Anlattı

10.02.2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı TÜFENKCİ, Taşınır Rehni Sicil Sistemi

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve bu Kanun doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimi ve gözetimi altında Türkiye Noterler Birliği bünyesinde kurulan Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES) ile ilgili tanıtım toplantısı 10 Şubat 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan TARES tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Tanıtım toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sezai UÇARMAK, İsmail YÜCEL, İç Ticaret Genel Müdürü Adnan YANKIN ve Bakanlık bürokratlarının yanı sıra TESK Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin AYDIN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik YAVUZ, Türkiye Noterler Birliğini temsilen Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Birlik temsilcileri katıldı.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada:
Bakanlık olarak ticari hayatın kolaylaştırılması ve ticarette güvenin artırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz ve bu adımları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede; Girişimcilerimizin ticarette hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmesini kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmayı; iktisadi değer taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmayı; Ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirilen tüm yenilik ve kolaylıkları işletmelerimizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve mevcut seviyenin korunmasına yönelik arayışlar bu alanda yeni uygulamaların ortaya çıkması sonucunu doğuruyor. Özellikle finansman temini noktasında dünyada son dönemde ortaya çıkan yeni bir anlayışı kısa bir süre önce ülkemizde de hayata geçirdik dedi.


Bakan TÜFENKCİ, sözlerini şöyle sürdürdü: “6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununu geçen sene Ekim ayı içerisinde yasalaştırdık. Bildiğiniz gibi Yasa 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasa, finansmana erişim kolaylığı bakımından işletmelerimiz için adeta sessiz bir devrim niteliğindedir. Bir aylık uygulama sonuçları da bu yaklaşımımızı doğrulamaktadır. TARES üzerinden toplam 534 rehin sözleşmesinin tescil edildiğini görüyoruz. Tescil taleplerinin 244’ü TARES internet portali üzerinden, 289’u ise yazılı olarak noterlerimize iletilmiştir. Rehin sözleşmeleri ile en fazla sırasıyla, makine ve teçhizat, ticari plaka ve hat ile stoklar üzerinde rehin hakkı tesis edilmiştir. Tescil edilen 534 rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere ; 2,3 Milyar TL, 12,5 Milyon Dolar ve 10,3 Milyon Avroluk finansman sağlanmıştır. Bu istatistikler umut vericidir, henüz daha işin çok başındayız. Bu rakamalar önümüzdeki günlerden itibaren hızla artacaktır” dedi.


Bankalar ve finansal kuruluşların yanı sıra KOSGEB, TÜBİTAK, Kredi Garanti Fonu gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlar da taşınır rehni karşılığında kredi ve kefalet sağlayabileceğini, Ulusal ve uluslararası ölçekte geliştirilen tüm yenilik ve kolaylıklardan işletmelerin istifade etmesini sağlayacaklarını, anlatan TÜFENKCİ, teminatların yabancı para birimleri üzerinden de rehin olarak kullanılabileceğini söyledi.


Bakan TÜFENKCİ, maddi varlıkların yanında stok, fikri haklar, sanayi mülkiyet haklarının da teminat olarak gösterilebileceğini kaydederek rehin sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin ise, “sicilde tescil edilen işlemler için vergi resim, harç gibi değerli kağıt bedellerinin ödenmeyeceğini, bu işlemler yapılırken ilave yük getirilmediğini ”Kamunun bu konudaki duyarlılığının yanı sıra noter  ücretlerinin yüksek olduğu yolundaki söylemlerin aksine Türkiye Noterler Birliği’nin de kamu hizmeti ve yararına öncelik veren anlayışı ile ücretin belirlenmesi ve hizmetin kısa sürede yerine getirilmesinde büyük katkılar sağladığını belirterek Birlik Yönetimine ve noterliklere teşekkür etti.

TÜFENKCİ, Türkiye Noterler Birliği’nin alt yapıdaki mevcut kapasitesi  ve örgüt yapısının çok geniş bir alanı kapsaması ile güven kurumu olması nedeniyle TARES’in Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılmasının uygun olacağını değerlendirdiklerini ve bu amaçla rehinli işletmelerin elektronik ortamda veya noterlikler nezdinde fiziki ortamda gerçekleştirilmesi için TARES sisteminin Türkiye Noterler Birliği nezdinde oluşturulduğunu belirtti.


TARES üzerinden yapılabilecek işlemlere değinen TÜFENKCİ, şunları kaydetti:  “Rehin sözleşmesinin tescil edilmesi, tescil edilen rehin sözleşmesinde değişiklik yapılması, tescil edilen rehin sözleşmesinin sicilden silinmesi, rehinli taşınır varlıklar ile rehin hakkının devredilmesi ve rehin verenin rehinli işlemlerinin sorgulanmasının bu sistem üzerinden yapıldığını söyledi. 

TÜFENKCİ, “TARES'in rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan veren ve bu işlemlerin kaydının tutulduğu platform olduğunu aktararak, sistem sayesinde sicillerin birbirini entegre bir şekilde görebileceğini vurgulayarak Rehinli Taşınır Sicilinin kısa süre içerisinde motorlu araç sicili, gemi ve hava aracı sicili gibi diğer siciller ile Türkiye Noterler Birliğince entegre edilecektir” dedi.


Bakan TÜFENKCİ, sözlerini bitirirken “Hedefimiz; yeni dönemde kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla ülkemizin, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıdır. Taşınır Rehin Sicil Sistemi TARES’in ticari hayatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. TARES’in bu kadar kısa sürede kurularak hayata geçirilmesindeki emekleri için Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımıza ve Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.​

×