Basın Açıklaması

28.02.2017

.

​İzmirli Milli Tenisçi Büşra ÜN'ün resmi bir işlem için gittiği noterlikte imzalaması gereken evrakları, basamakları çıkamadığı için noter personelinin noterlik dairesinin dışına çıkarak  imzalatması nedeniyle kendisinden yol ücreti alındığı tespit edilmiştir.

Anılan olay nedeniyle basında haberlerin yer almasıyla birlikte kamuoyuna açıklama gereği duyulmuştur.

Noterlik işlemlerinin kural olarak noterlik dairelerinde yapılması gerekmekle birlikte 1512 Sayılı Noterlik Kanununun öngördüğü durumlarda işlemin noterlik dairesi dışında da yapılması mümkündür. İşlemin noterlik dairesi dışında yapılması durumunda ise yine Kanuna göre yol ücreti alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2nci maddesi hükmünde belirtilen şekilde noterlik dairelerinin tamamının engellilerin erişebilirliğine uygun olmadığı Türkiye Noterler Birliği tarafından değerlendirilerek; noterlik dairesine kadar gelmesine rağmen daireye erişemeyen işlem ilgilisi engellilerden yol ücreti alınmamasının uygun olacağı belirtilerek bu konuda Adalet Bakanlığından görüş sorulmuş, anılan Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da bu durumda ücret alınmamasının uygun olacağı yönünde görüş bildirilmiş olmakla, Konu 2012/ 101 Sayılı Genel Yazımız ile tüm noterliklere duyurulmuş ve 11.09.2012 tarihinden itibaren uygulama bu yönde yapılmaya başlanmıştır.

Ancak, kamuoyuna yansıyan haberlerden Milli Tenisçi Büşra ÜN'ün işlem için gittiği noterlikte belirtilen Genel Yazımıza aykırı olarak kendisinden yol ücreti alındığından haberdar olunması üzerine mevzuata aykırı işlemi tesis eden noterlik personeli hakkında disiplin işlemi başlatılmıştır. Ayrıca alınan ücretin iadesi de sağlanacak olup Milli tenisçimiz ile de kurumsal olarak iletişime geçilerek süreç hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

İrade özgürlüğünün sağlanması, bireylerin haklı çıkarlarının korunması gibi kutsal bir görev üstlenen noterler, hukuk sisteminin ayrılmaz parçası, "önleyici hukukçu" kimliğiyle güvenin sembolüdürler. Noterler, günün koşullarına uyumlu şekilde gelişmekte ve dönüşmekte, yargının yükünü azaltarak toplumun ihtiyaçlarını daha hızlı ve verimli şekilde çözmek vizyonu doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Noterlik mesleğinin belirtilen ilkelerine uygun olmayan davranışların titizlikle takip edilerek gereğinin yapılacağını ve bu talihsiz olaydan duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Noterler Birliği

 

 

 

Türkiye Noterler Birliği
Tüm Hakları Saklıdır. @2017

Bu site en iyi Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır.
24.06.2014 Tarihinden İtibaren Ziyaretci Sayısı 3259588
Son Güncellenme Tarihi 20.04.2018 16:30