Avrupa Birliği Noterler Konseyi (CNUE) Genel Kurul Toplantıları Madrid’de Yapıldı

19.06.2017

Avrupa Birliği Noterler Konseyi (CNUE) Genel Kurul Toplantıları Madrid’de Yapıldı

Avrupa Birliği Noterler Konseyi'nin (CNUE) dönemsel olarak gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantıları bu dönem 15-17 Haziran 2017 tarihlerinde, Madrid/ La Granja'da yapıldı.

Uluslararası Noterler Birliği (UINL) Başkanı José Marqueno de llano, CNUE Başkanı Jose Manuel Garcia Collantes ve tüm üye ülke başkanları ve komisyon üyelerinin de katıldığı toplantılarda Birliğimizi temsilen  Başkan Yunus Tutar ile Avrupa İşleri Komisyonu (CAE) üyeleri Nurgün Ceylan ve Süleyman Ersin Harmandar bulundu. 

İki gün boyunca süren Genel Kurul toplantıları, CNUE Başkanı Jose Manuel Garcia Collantes'in açılış konuşması ile başladı ve Genel Kurulun gündem konularıyla devam etti. Ele alınan konular arasında, CNUE Bütçesi, Ekim ayında gerçekleşecek olan “4. Avrupa Noterler Kongresi" ve Avrupa Konseyi Avrupa Adalet Etkinliği Komisyonu'nun (CEPEJ) çalışmaları kapsamında oluşturulan CEPEJ raporu, Sırbistanın gözlemci üyelikten tam üyeliğe kabul edilişi,  Vasiyetnameler Birliği Kayıtlarının Avrupa Ağı (ENRWA) yer aldı ve toplantılar ülke temsilcilerinin Genel Kurul konuları hakkındaki görüşlerini sunması son buldu.

Avrupa Birliği Noterler Konseyi (CNUE), Avrupa kurumlarıyla ilişkilerde noterlik mesleğini temsil eden resmi bir kurumdur. Noterlik mesleği için konuşur, Avrupa Birliği'nin noterleriyle ilgili müzakereler yapar ve kararlar alır.

CNUE, bu kurumla ilgili tüm AB Üye Devletlerinin noterliklerini temsil eder: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya üye, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye gözlemci üye statüsündedir.

CNUE'nin misyonu, noterlerin ve Avrupa kurumlarının karar verme süreçlerine aktif olarak katkıda bulunmaktır. Katkıda bulunduğu alanlar, vatandaşlığın yasal yönleri, adalete erişim, tüketicinin korunması gibi alanlardır.

Bu amaçla CNUE, AB meselelerini takip etmek için çalışma grupları kurar ve tüm CNUE üye noterliklere adanmış mütalaa belgesi hazırlar. Bu çalışma grupları, üye noterlikler tarafından belirlenen uzmanlardan oluşur ve çalışma gruplarına, üye noterliklerden birinin temsilcisi başkanlık eder. CNUE, noterlik mesleğini etkileyen tüm siyasi ve teknik konularda mevcuttur.


×