4. Avrupa Noterler Kongresi Santiago De Compostela’da Yapıldı

16.10.2017

4. Avrupa Noterler Kongresi Santiago De Compostela’da Yapıldı

Avrupa Birliği Noterler Konseyi (CNUE) bünyesinde 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya'nın Galiçya özerk bölgesi başkenti Santıago de Compostela'da gerçekleşti.

CNUE Başkanı Jose Manuel Garcia Collantes, Uluslararası Noterler Birliği (UINL) Başkanı José Marqueno de llano ve tüm üye ülke başkanları ve komisyon üyelerinin de katıldığı toplantılarda Birliğimizi temsilen  Başkan Yunus Tutar ile Avrupa İşleri Komisyonu (CAE) üyeleri Nurgün  Ceylan ve Süleyman Ersin Harmandar yer aldı. 

5 Ekim Perşembe Kongre'nin ilk günü 4. Avrupa Noterler Kongresi, Kongre Genel Koordinatörü Isidoro Antonio Calvo Vidal, İspanyol Noterliği Genel Konsey Başkanı José Angel Martínez Sanchiz, CNUE Başkanı Jose Manuel Garcia Collantes, Avrupa Komisyonu Adalet ve Tüketiciler Genel Müdürü Tiina Astola,  İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala Polo ve Galiçya Devlet Başkanı Alberto Núñez Feijóo'nun açılış konuşmaları ile başladı.

Kongre'de iki tema ele alındı: “Dijital Ortamda Tüketicilerin Korunması" ve “Avrupa Birliği İçinde Şirket Merkezlerinin Yer Değiştirmesi".

İlk gün Akademik Koordinatör Cesare Licini ve Moderatör Catalina Guerrero direktörlüğünde “Dijital Ortamda Tüketicilerin Korunması" teması değerlendirildi. Bu tema altında; e-ticaret ve e- ticarette noterin rolü, rakamlarla e-ticaret, e-ticaretle ilgili olarak yapılmış olan Avrupa Birliği düzenlemeleri, ticari ilişkiler ve alışveriş kanalları açısından e-ticaret türleri ele alındı. Ayrıca, noterlik kurumunun e-ticaretteki yerinin, bu bağlamda noterin anlaşma öncesi safhadaki rolünün ne olabileceği, taraf kimliklerinin güvenli tespiti, e-ticaret konusu, mala ulaşılabilirlik ve kişisel bilgilerin korunması açısından neler yapılabileceği tartışıldı.

İkinci gün ise Akademik Koordinatör Jens Bormann ve Moderatör Frédéric Simon direktörlüğünde “Avrupa Birliği İçinde Şirket Merkezlerinin Yer Değiştirmesi" teması ele alındı. Bu tema altında da, gerek şirket kuruluşunda, gerekse şirket merkezlerinin Avrupa Birliği içinde yer değiştirmesinde özgür hareket edilebilmesi açısından, ortak bir çerçeve belirlenmesi, bu bağlamda, şirketler hukuku ile ilgili 14 sayılı AB direktifinin iç hukuklara uyarlanması konusunda yapılanlar ve yapılacaklar, uygulamadaki durumlar da nazara alınarak yasal, sosyal ve mali boyutlarıyla tartışıldı.

Kongre, katılımcıların soruları, genel değerlendirme ve önerilerin ardından İspanya Adalet Bakanlığı Müsteşarı  Áurea Roldán'ın kapanış konuşması ile son buldu. 

×