3. Sınıf Noterler İçin Meslek İçi Eğitim-2017

16.10.2017

3. Sınıf Noterler İçin Meslek İçi Eğitim-2017

3.sınıf noterler için 2017 yılı Meslek İçi Eğitim programı,  Antalya'da bulunan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait Kundu Eğitim Tesislerinde 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başladı.

Açılış konuşmasını Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus TUTAR' ın yaptığı eğitim programına Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat AÇIKGÖZ, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ, Adalet Bakanlığından gelen temsilciler, Antalya Oda Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. 

Başkan TUTAR'ın açılış konuşmasının ardından Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri Ayhan TOSUN Birlik merkez yapısı hakkında noterlere bilgiler verdi.

Birlik hakkındaki genel bilgilendirme sonrası ise Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Fahriye ÇİFTÇİ Bakanlığın noterlikle ilgili olan işlemlerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Ceza İşleri Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Fatih Sarper GÜLOL da, noterliklerdeki işlemlerin ceza konularına yönelik bir sunum ile bilgi paylaşımında bulundu.

Daha sonra ise, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanı İnci ŞENER Disiplin Kurulunun işleyişi ve disiplin cezaları konularına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı  Adalet Müfettişi Abdulhalim SAĞLAM'ın, "Noterlerin Adalet Müfettişlerince Denetlenmesi, Denetimlerde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri" konusu hakkındaki bilgilendirmesiyle eğitim programının ilk günü devam etti.​

17 Ekim Salı eğitim programının ikinci gününde Birliğimiz Mali Danışmanı Aydın KAHRAMAN "Noterliklerin/ Noterlerin Muhatap Olduğu Vergi Mükellefiyet ve Sorumluluk Prensipleri" konusunda, Birliğimiz Hukuki Danışman Yardımcısı Şevki ARTAR ise Noterlik İşlemlerindeki Hukuki konular hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 

18 Ekim Çarşamba eğitm porgramının üçüncü günü, Birlik danışmanlarımız Aydın KAHRAMAN ve Şevki ARTAR, noterlerimizin sorularını yanıtlarken öğleden sonra Bilişim Komisyonu Üyeleri ve Bilgi Teknolojileri yetkili personelleri "Noterlik Uygulamaları Vezne-Yazı Servisi" konularında bilgi verdi. ​

Eğitimin dördüncü günü, Bilişim Komisyonu Üyelerinin "NBS Vezne-Yazı Servisi" konuları ve Noterlik İlişkileri Müdürlüğünün örnek işlem sunumları ele alındı.

Eğitimin son gününde ise TARES işlemleri ile ilgili bilgiler verildi ve yapılan sertifika töreni ile eğitim programı son buldu.×