Türkiye Noterler Birliği'nin En Yüksek Organı Birlik Kongresi

Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafından​ seçilen ikişer noter ile noter odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri delege seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabii üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar.

İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulunmayan noterler, delege seçilemezler.

Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilan edilir; ayrıca noter odalarına da bildirilir.

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu Kanunda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır.​​​

Türkiye Noterler Birliği
Tüm Hakları Saklıdır. @2017

Bu site en iyi 1440x900 çözünürlükte Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır.
24.06.2014 Tarihinden İtibaren Ziyaretci Sayısı 2700887
Son Güncellenme Tarihi 23.11.2017 07:33