DEFTER BELGE ONAYLAMA İŞLEMLERİ VE TİCARİ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİM İŞLEMLERİ​

Defter ve Belgelerin Noterliklerde onaylandıktan sonra elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimleri 1.Mayıs.2011 tarihinde başlatılmıştır. Noterlik Bilgi Sistemi kurulmadan önce yapılan bu entegrasyon sonucunda, yukarıda verilen tarihten itibaren bildirim işlemleri kağıt ortamından kurtarılmış, kolay erişilebilir ve denetlenebilir bilgi olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmeye başlanmıştır.

Defter ve belge işlemlerinde, mükellefin ya da temsilcisinin başvurusu ile Noterlik personeli tarafından kayıt altına alınan bilgilerden meşruhatlar dökülerek noter tarafından onaylanmakta, meşruhat ve onay bilgileri daha sonra elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına yasal süresi içinde bildirilmektedir.

Sistem sadece noterlikler tarafından değil, yaklaşık 50.000 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından da kullanılmaktadır. Sisteme giriş yapmak isteyen SMMM noterden kullanıcı şifresi almakta, onaylanmasını istediği mükellefinin defter ve belgelerinin bilgilerini kayıt etmektedir, daha sonra notere gelerek işlemlerini tamamlamaktadır. Bu yöntem sayesinde işlemler hızlı ve hatasız olarak yapılabilmektedir. Ülke çapında 50.000 dolayında SMMM bu sistemi kullandığı için, geçmiş yıllarda olan yılsonu iş yoğunluğu önlenmiş ve işlemlerin zamanında bitirilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcıların bilişim ortamlarından en üst düzeyde yararlanabilmesi için düzenlemeler yapılmış, geçmiş yıllarda girilen defter ve belge verileri yeni yıla sistem tarafından dönüştürülerek, tüm verileri yeniden girme külfetinden kurtarılmıştır.

SMMM iseniz buradan defter bilgi giriş işlemleri sayfasına erişebilirsiniz.