2018 Yılı Noterler Günü KKTC’de Kutlandı

08.05.2018

2018 Yılı Noterler Günü KKTC’de Kutlandı

​Noterlik Kanunu'nun 46. yıl dönümü kapsamında 2018 yılı Noterler Günü etkinlikleri bu yıl 3-6 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.  

05 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Noterler Günü Sempozyumu Başkan Yunus Tutar'ın açılış konuşması ile başladı.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “Noterler hukuk sisteminin işleyişinde olmazsa olmaz bir yere sahiptir" dedi ve noterlerin hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek bu mesleğin binlerce yıldır var olduğunu söyledi.

Başkan Yunus Tutar, konuşmasında ayrıca noterliğin Türkiye'de kurumsallaşmasını kutlamanın onur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Türkiye ve dünyada 87 ülkede noterlik kurumu mevcuttur. Tarafsız ve bağımsız hukukçu niteliğiyle biz noterler, hazırlanan belgelerin hukuki güvenliğini sağlamaktayız. Bizler mahallemizin, semtimizin ve şehrimizin belge bazında hukuk danışmanlarıyız" dedi.

Noterlerin devlet ve vatandaş arasında gerekli olan köprüyü kurduklarını vurgulayan Yunus Tutar, şöyle devam etti:

“Noterler, kamu yararına hizmet vermekte ve hukuk eğitimleri ve insani vasıfları sayesinde hem vatandaşlar hem de üçüncü taraflar için hukuki güvenlik koşulları altında işlemleri gerçekleştiren bağımsız ve tarafsız kişilerdir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mesleğimizi bu özellikler ışığında korumaya ve büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Tutar'ın açılış konuşmasının ardından, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanrıver Sempozyum'da “Noterin Aydınlatma ve Danışmanlık Görevi" konusunda ayrıntılı bilgiler verdi ve katılımcılar tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Prof. Dr. Süha Tanrıver şunları dile getirdi:

“Noterlerin en temel işlevi hukuki güvenliği sağlamaktır. En temel en klasik işlev budur. Hukuk devletinin olmazsa olmazlarından birisi hukuki güvenliktir. Hukuk devletinin gerçekleşmesi ve toplumsal barışın sağlanması hukuki güvenlikle sağlanır. Buradaki hukuki güvenlik, 'İşlem güvenliği' demektir. Bu konuda da akla ilk gelen kurum noterliktir. Noterler, kamu güvenine mazhar bir kamu görevlisi konumundadır. Noterlik artık farklı bir boyuta taşınmaya başladı. AB ülkelerinin birçoğunda bunu görüyoruz. Danışmanlık işlevi bugün noterliği karakterize eden bir yapıdadır. Buradaki danışmanlık belge bazında danışmanlıktır. İleride çıkması muhtemel sorunları şimdiden bertaraf edecek şekilde olan işlemlerdir. Pek çok AB ülkesinde noter denildiğinde belge bazında danışmanlığın ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Noterler koruyucu ve önleyici yargının unsurudur. İlgililerin menfaatlerinin optimal seviyede korunmasını şimdiden ön görüp, o sorunların doğmasını önleyecek şekilde tespit edilmesi, hukuki ilişkinin inşasına katkı sunar. “

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren ise “Dijital Dönüşüm" ve “Blockchain Teknolojisi" konularında sunum gerçekleştirdi. Eren sunumunda internet teknolojileri ve Blockchain ile iIgili gelinen son nokta konusunda noterleri bilgilendirdi.

5 Mayıs Noterler Günü" nedeniyle KKTC'de düzenlenen sempozyuma, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Serdar Özgüldür, Recep Kömürcü, Serruh Kaleli, Yargıtay 1. Başkanvekili Abdulhalik Yıldız, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İdris Ünal, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Kırbıyık, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Avşar ve Erdinç Yılmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Koçak, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Tubanur Karakurt Akkaya ve Mehtap Ayrancı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen, NOTEV Müdürü Süleyman Yılmaz, Macaristan'dan Delege Noterler ve Türkiye Noterler Birliği Onursal Başkanı Fahri Köse, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Suyabatmaz, Ahmet Uğurlu, Dursun Cin,  Birlik yetkilileri ve Noterler katıldı.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar'ın kapanış konuşması ve plaket töreninin ardından sempzoyum programı son buldu. 


×