MİRASÇILIK BELGESİ

Kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için Sulh Hukuk Hakim’inden yahut noterlerden alınan belgeye veraset ilamı yani mirasçılık belgesi denir. Mirasçılık belgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile kurulan entegrasyonla birlikte 1.10.2011 tarihinden itibaren noterler tarafından da verilebilmektedir.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Aşağıdaki belgeler ile bir noterliğe gidiniz:

 1. T.C. Kimlik Numarası yazılı olan kimlik belgesi,

 2. Temsilen başvuru yapılıyor ise Vekaletname ya da Mahkeme Kararı,Miras Bırakan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası, (eğer bu bilgiye erişemiyorsanız noterlikte tespit edilecektir.)

 3. Noterlikte size verilecek olan başvuru formunu doldurunuz ve imzalayınız,

 4. Mirasçılık Belgesi sistem tarafından yaklaşık üç dakika içerisinde hazırlanacaktır.

 5. Hazırlanan Mirasçılık Belgesi Noter tarafından doğrulanacaktır.

Size ya da yakınınıza ait Nüfus kayıtlarında bir eksiklik tespit edilir ise Noter size bilgi vererek Nüfus Müdürlüğüne yönlendirecektir. Nüfus kayıtları düzeltildikten sonra tekrar noterliğe başvurabilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi’nin Noterlik tarafından verilemeyeceği durumlar:

 1. Miras Bırakan ile Mirasçılık Belgesi talep eden kişinin

  • Soybağının tespit edilememesi,

  • Soybağının olması ancak yasal Mirasçısı olmaması,

 2. Miras Bırakan kişinin,

  • Vasiyetnamesi bulunması,

  • 04/04/1926 tarihinden önce vefat etmiş olması,

  • 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmiş ve eşinin sağ olması,

 3. Miras Bırakan kişinin ya da mirasçılardan herhangi birinin,

  • Mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması,

  • ‘GAİP’ olması,

  • Evlatlık olması,

  • Vatandaşlıktan çıkarılmış ya da birden çok vatandaşlığa sahip olması,

Noterlik Kanunu gereği mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durum tespit edildiğinde; Noter, size gerekçeyi içeren “Red Belgesi” vererek Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.