Sadece 3. Sınıf Noterlikler gösterilmektedir. Tüm liste için oturum açınız.
Münhal : Noterin ayrılması ile boşalan noterlik.
Muhdes : Yeni kurulan ve henüz noter ataması yapılmayan noterlik.

20.02.2017 tarih ve 41 numaralı YKK gereğince Resmi Gazetede İlan Edilen Münhal Noterliklerin ilan tarihinden önceki 2 yılın gayri safi gelirleri ile ilan tarihindeki TNB kayıtlarında bulunan mevcut gayrisafi gelir bilgileri gösterilmektedir
Münhal - Muhdes Noterlikler