NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ (NBS)

Noterlik Bilgi Sistemi NBS uygulaması 01.04.2013 tarihinde yeni kurulan ihdas noterliklerde pilot kullanıma açılmış, 02.01.2014 tarihinde tüm noterliklerde kullanılmaya başlanmıştır. 01.023.2016 tarihinden itibaren Konsolosluklarda yapılan noterlik işlemleri Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemlerine (TNBBS) aktarılarak noterler tarafından vekaletnamelerin teyit amaçlı sorgulanması sağlanmış, 07.10.2016 tarihinden itibaren ise Konsolosluklar tarafından hazırlanan vekaletname işlemleri üzerinden Türkiye’deki noterliklerde azil/istifa ve düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sistemin ana amacı, yaklaşık 1300 adet işlem türü ile birlikte Noterlik hizmetlerinin merkezi ​bir yapıda standartlara uygun, hızlı, güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi ve hazırlanan Noterlik işlem belgelerinin Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen tarife bilgileri kullanılarak standart bir şekilde ücretlendirilebilmesidir.

NBS uygulaması, ülke içinde ve dış ülkelerdeki Konsolosluklarımızda yapılan tüm noterlik işlemlerinin aynı standarda getirilmesi ve merkezi olarak elektronik ortamda saklanması, merkezde toplanan verilerin mevzuata göre paylaşılabilmesinin altyapısını hazırlamıştır. Temel olarak işlem hazırlama, tahsilat, arşivleme ve diğer yardımcı uygulamalardan oluşmaktadır. NBS’de noterlik işlemi hazırlandıktan sonra “Vezne” bölümünden işlem ücreti tahsilatı gerçekleştirilmekte, tahsilatı gerçekleşen işlem içeriği Noter veya yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanarak TNB Bilgi Sistemlerinde arşivlenmektedir.

Herhangi bir noterlik işlemi hazırlanırken diğer kurum ya da kuruluşlardan gereken bilgiler Türkiye Noterler Birliği merkezi üzerinden kurulan entegrasyonlarla ilgili yerlerden çevrimiçi olarak sistem aracılığı ile alınmaktadır.

Mevcut durumda NBS ile entegre çalışan kurumlar şu şekildedir;

 • Adalet Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı

 • İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 • İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Milli Eğitim Bakanlığı

 • Barolar Birliği - Avukat Sorgulama

 • TNBKEP - KEP

 • PTTKEP - KEP

 • Turkcell

 • Vodafone

 • Türk Telekom