Uluslararası İlişkiler​

ULUSLARARASI NOTERLER BİRLİĞİ (UINL)

Uluslararası Noterler Birliği (UINL), dünya genelinde noterlerin işlev ve faaliyetlerini geliştirmek, koordine etmek ve teşvik etmek amacıyla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşudur. Genel olarak; toplum ve kişilere daha iyi hizmet verebilmek için noterlerin bağımsızlığını ve saygınlığını güvence altına almayı amaçlar.

1948 yılında 19 üye ülkeden oluşarak kurulan örgüt, 20 Ekim 2016'da 87 ülkeyle Avrupa Birliği'nin 28 üyesi ülkenin 22'sini ve G20'nin 19 ülkesinin 15'inde Avrupa hukuk sisteminin yaygınlaştığını göstermektedir. Bugün neredeyse 120 ülkede f​aaliyetlerini sürdürmekte; bu da dünya nüfusunun 2/3’sine ve dünyadaki gayrisafi yurtiçi hasılanın %60’ına tekabül etmektedir.

Uluslararası Noterler Birliğinin Merkez Ofisi Buenos Aires (Arjantin)’ de, İdari Merkezi (İdari Bürosu) ise Roma (İtalya)’dadır.

Uluslararası Noterler Birliği üye üyeleri, kamu yetkisinin kendilerine devredilmesi suretiyle, hazırladıkları belgelerin doğruluğunu tasdik eden ve bir yasal koruma ve sözleşme özgürlüğü güvencesi veren hukukçular, bağımsız ve tarafsız danışmanlardan meydana gelen Latin tipi Noterlerin manevi birliğini ve ortak kurumunu temsil etmektedir.

1972 yılında kurulmuş olan Türkiye Noterler Birliği, 1975 yılından bu yana Uluslararası Noterler Birliği’ne (UINL) üyedir. Türkiye Noterler Birliği Başkanı ve iki delege noter UINL’nin tüm genel kurul toplantılarında Türk Noterleri temsil etmektedir. ​​

AVRUPA BİRLİĞİ NOTERLER KONSEYİ (CNUE)

Avrupa Birliği Noterler Konseyi (CNUE), 1993 yılında kurulmuş, Avrupa kurumlarıyla ilişkilerde noterlik mesleğini temsil eden resmi bir kurumdur. Noterlik mesleği için konuşur, Avrupa Birliği'nin noterleriyle ilgili müzakereler yapar ve kararlar alır.

CNUE, bu kurumla ilgili tüm AB Üye Devletlerinin noterliklerini temsil eder: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya üye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye gözlemci üye statüsündedir.

CNUE'nin misyonu, noterlerin ve Avrupa kurumlarının karar verme süreçlerine aktif olarak katkıda bulunmaktır. Katkıda bulunduğu alanlar, vatandaşlığın yasal yönleri, adalete erişim, tüketicinin korunması gibi alanlardır.

Bu amaçla CNUE, AB meselelerini takip etmek için çalışma grupları kurar ve tüm CNUE üye noterliklere adanmış mütalaa belgesi hazırlar. Bu çalışma grupları, üye noterlikler tarafından belirlenen uzmanlardan oluşur ve çalışma gruplarına, üye noterliklerden birinin temsilcisi başkanlık eder. CNUE, noterlik mesleğini etkileyen tüm siyasi ve teknik konularda mevcuttur.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci devam ettiği için, Birliğimiz AB Noterler Kon​​​seyi’ne (CNUE) 2013 yılından bu yana gözlemci üye sıfatıyla katılmaktadır.

http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=1

​​​
​​