UZAKTAN İŞLEM (NOTERLİĞE GELMEDEN İŞLEM YAPMA)

Vatandaşlarımız E-Başvuru portali üzerinden istediği Noterliğe “ihtarname/ihbarname” işlem başvurusu yaparak, Noterliğe gelmeden işlem belgesini hazırlatabilmekte, hazırlanan belgeye ait Noterlik ücretinin Noterliğin IBAN adresine yatırılması sonucunda, işlem belgesi elektronik olarak imzalayabilmektedir. Uygulama 01 Mart 2016 tarihinde açılmıştır.

Noter veya yetkili kullanıcı tarafından elektronik imzalanarak arşivlenen belge, vatandaşımızın KEP adresine gönderilmekte, böylece Noterliğe ulaşım ve bekleme süresi asgariye indirilerek zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

Noter huzuruna gelmeden uzaktan işlem başlatmak ve tamamlamak istiyorsanız;

  • İhtarname/İhbarname

  • Örnek

  • Tespit

işlemlerinden birini E-Başvuru portali üzerinden seçebilir ve işleminizi başlatabilirsiniz.

Huzurda olmadan yapmak istediğiniz noterlik işleminizin hazırlanması sonucunda, başvurduğunuz noterlik tarafından size belge örneği, ücret bilgisi ve noterlik IBAN numarası e-posta ile gönderilecektir. Gönderilen belge uygun ise, belirtilen IBAN numarasına ücreti yatırıldıktan sonra işleminiz noterlik tarafından tamamlanacaktır.

Bu sistemin kullanımı için vatandaşlarımızın TNB E-Hizmetler üyeliği işlemini bir defaya mahsus yaptırması gerekmektedir. Ücretsiz olan üyelik işlemini en yakın noterlikten yaptırabilirsiniz.