Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
Konu BaşlığıÖzüBelge TarihiGenelge NoEk Dosya
ŞİRKET SÖZLEŞMESİLimited Şirket Pay Devri Sözleşmelerinde Nispi Damga Vergisi ve Harcın Matrahı Hk.6.06.201610
KEFALETNAMEKredi Yurtlar Kurumuna Verilen Öğrenci Kefaletnameleri Hk.6.06.20168
DİĞER1984/41 Sayılı Genelgede Yapılan Deği-şiklik Hk17.12.20159
DİĞER6306 Sayılı Kanun Kapsamında Noterliklerden Çıkarılması İstenilen Mirasçılık Belgelerinde Harç İstisnası Hk.3.09.20155
DEFTER ONAYLAMADefter Onaylama İşlemlerinden Alınacak Prim Oranı Hk.13.11.20147
VEKALETNAMEAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile İlgili Uygulamalarda DüzenlenenVekaletnamelerde Harç İstisnası12.09.20145
HARÇ VE DAMGAÖğrenci İşlemlerinde Damga Vergisi İstisnası Hakkında27.02.20141
DEFTER ONAYLAMADefter Onaylama İşlemlerinden Alınacak Prim Oranı Hakkında21.11.20139
DİĞERDairede Bulunan ve Mesleki Faaliyetin İfası İçin Gerekli Malzemelerin Ancak Kiralama Yoluyla Temil Edilmesi Halinde, Ayrılan Noterin Kendisine Ait Olanları Yanında Götürebilceği Hakkında25.10.20137
DİĞER12.04.2013 tarihinden İtibaren Dağıtımı Yapılan Yeni Mavi Kartların Noterlik İşlemlerinde Kimlik Olarak Kullanılabileceği Hakkında31.05.20134